ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ GR
ΘΕΣΗ PF
ΗΛΙΚΙΑ 27
ΥΨΟΣ 2,03
ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 3
ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΗ BASKET LEAGUE 7