ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ GR
ΘΕΣΗ C
ΗΛΙΚΙΑ 21
ΥΨΟΣ 2,18
ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 3
ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΗ BASKET LEAGUE 3