ΙΩΣΗΦ ΚΟΛΟΒΕΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ GR
ΘΕΣΗ PG
ΗΛΙΚΙΑ 20
ΥΨΟΣ 1.86
ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1
ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΗ BASKET LEAGUE 3