ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΡΙΝΤΖΙΟΣ

Εθνικότητα: GR

Θέση: F

Ηλικία: 17

Ύψος: 2,05