Διοικητικό Προσωπικό ΚΑΕ Λαύριο Megabolt

Δικηγόρος: Λυχναράς Άρης
Υπεύθυνη εισιτηρίων: Ρούκα Άννα
   
Marketing & Communications Manager  Παντελής Νικολαΐδης
Operations Manager  Γιώργος Συρίδης