Διοικητικό Προσωπικό ΚΑΕ Λαύριο Megabolt

Δικηγόρος Λυχναράς Άρης
Υπεύθυνη Διοικητικής υποστήριξης Ζερβάκη Ρένα
   
Marketing & Communications Manager  Παντελής Νικολαΐδης
Operations Manager  Γιώργος Συρίδης