Διοικητικό Προσωπικό ΚΑΕ Λαύριο Megabolt

Δικηγόρος: Λυχναράς Άρης
Υπεύθυνη εισιτηρίων: Ρούκα Άννα
   
Γρ. Τύπου & Επικοινωνίας  Παντελής Νικολαΐδης
Marketing & Social Media Μanager  Παντελής Νικολαΐδης