Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΕ Λαύριο-Megabolt

Πρόεδρος: Βαγγέλης Βώδινας
Αντιπρόεδρος Γιάννης Ψαρράκης 
Μέλη: Χάρης Χαγουρής
Νικόλαος Γεωργίου
Σωτήρης Κωστίδης